Praktijkcursus/actualiteitencursus Vreemdelingenrecht, 22 november 2017 te Amsterdam, 6 PO NOvA, €325,- (incl. lunch en lesmateriaal), Prof. Mr. P.R. Rodrigues, Mr. G.G. Lodder & Dr. M.A.K. Klaassen |meer informatie |aanmelden

Verdiepingscursus huurrecht bedrijfsruimte, 24 november  2017 te Amsterdam, 6 PO NOvA, €375,- (incl. lunch en lesmateriaal), Mr. Dr. G.M. Kerpestein |meer informatie |aanmelden

Nieuw huwelijksvermogensrecht per 1-1-2018: Wet beperking omvang wettelijke gemeenschap van goederen, 30 november 2017 te Maastricht, 6 PO NOvA, 6 PE KNB, €375,- (incl. lesmateriaal en eenvoudige maaltijd), Prof. Mr. A.J.M. Nuytinck |meer informatie |aanmelden
[Deze cursus begint om 13:00 uur en eindigt om 20:00 uur - incl. eenvoudige maaltijd]

Praktijkcursus Bestuursprocesrecht, 7 december 2017 te Amsterdam, 6 PO NOvA, €375,- (incl. lunch en lesmateriaal), Prof. Mr. Y.E. Schuurmans |meer informatie |aanmelden

[vernieuwd] Straf(proces)recht anno 2017: praktische thema's, 11 december 2017 te Amsterdam, 6 PO NOvA, €399,- (incl. lunch en lesmateriaal), Prof. Mr. Dr. G.G.J. Knoops |meer informatie |aanmelden

Rechtspersonenrecht voor het notariaat (NV, BV, coöperatie, onderlinge, vereniging en stichting), 14 december 2017 te Amsterdam, 6 PE KNB, €375,- (incl. lunch en lesmateriaal), Mr. Dr. G.J.C. Rensen en Mr. Drs. C.F. Deelen |meer informatie |aanmelden

Procesrecht voor familierechtadvocaten, 15 december 2017 te Amsterdam, 6 PO NOvA, €375,- (incl. lunch en lesmateriaal), Prof. Mr. L.M. Coenraad |meer informatie |aanmelden

Praktijkcursus Algemene voorwaarden, 20 december 2017 te Amsterdam, 6 PO NOvA, €349,- (incl. lunch en lesmateriaal), Prof. Mr. T.H.M. van Wechem |meer informatie |aanmelden

Gedrags- en tuchtrecht voor advocaten, 20 december 2017 te Amsterdam, 3 PO NOvA, € 99,- (incl. snack en lesmateriaal), Mr. J.D. Loorbach en Mr. G.J. Kemper |meer informatie |aanmelden

CURSUSAANBOD 2018

Praktijkcursus Erfrecht voor het notariaat, 6 februari 2018 te Rotterdam, 6 PE KNB, €399,- (incl. lesmateriaal en eenvoudige maaltijd), Prof. Mr. F.W.J.M. Schols |in voorbereiding

Nieuw huwelijksvermogensrecht per 1 januari 2018, 22 februari 2018 te Utrecht, 6 PO NOvA, 6 PE KNB, €375,- (incl. lesmateriaal en lunch), Prof. Mr. A.H.N. Stollenwerck, Prof. Mr. W. Burgerhart, Mr. B. Breederveld & Mr. A.N. Labohm |meer informatie |aanmelden

Praktijkcursus Arbeidsrecht, 27 februari 2018 te Amsterdam, 6 PO NOvA, €375,- (incl. lunch en lesmateriaal), Prof. Mr. A.R. Houweling |meer informatie |aanmelden

• Actualiteiten Strafrecht - formeel en materieel, 12 maart 2018 te Zwolle, 8 PO NOvA, €399,- (incl. lunch en lesmateriaal), Mr. E.J. Hofstee & Mr. C. Dekker |in voorbereiding

Europese Verordening Bankbeslag: ingrijpende gevolgen voor de Nederlandse beslagpraktijk, 15 maart 2018 te Amsterdam, 6 PO NOvA, 6 PE KBvG, €375,- (incl. lunch en lesmateriaal), Prof. Mr. A.W. Jongbloed & Mr. J. Nijenhuis |in voorbereiding

Nieuw BV-recht voor het notariaat, 12 april 2018 te Rotterdam, 6 PE KNB, €375,- (incl. lunch en lesmateriaal), Prof. Mr. C.A. Schwarz |meer informatie |aanmelden

Nationale en internationale betekening van gerechtelijke stukken in civiele zaken, 18 april 2018 te Amsterdam, 6 PO NOvA, €399,- (incl. lunch en lesmateriaal), Mr. J. Nijenhuis & Mr. D.W.J. van Leeuwen |in voorbereiding

Praktijkcursus Jeugdrecht en kinderbeschermingsmaatregelen, 19 april 2018 te Amsterdam, 6 PO NOvA, €375,- (incl. lunch en lesmateriaal), Prof. Mr. P. Vlaardingerbroek | in voorbereiding

Praktijkcursus Goederen- en Insolventierecht, 20 april 2018 te Rotterdam, 6 PO NOvA, €399,- (incl. lunch en lesmateriaal), Prof. Mr. R.M. Wibier |meer informatie |aanmelden

Praktijkcursus Burgerlijk Procesrecht - incl. KEI, 14 mei 2018 te Rotterdam, 6 PO NOvA, €375,- (incl. lunch en lesmateriaal), Prof. Mr. A.I.M. van Mierlo & Prof. Mr. C.J.J.C. van Nispen |in voorbereiding

Praktijkcursus Alimentatierecht en Alimentatierekenen, 23 mei 2018 te Amsterdam, 6 PO NOvA, €375,- (incl. lunch en lesmateriaal), Mr. Dr. M.L.C.C. De Bruijn-Lückers & Mr. A. LAbohm | in voorbereiding

Verzekeringsrechtelijke thema's praktisch belicht, 24 mei 2018 te Rotterdam, 6 PO NOvA, €375,- (incl. lunch en lesmateriaal), Prof. Mr. N. van Tiggele-van der Velde |meer informatie |aanmelden

Bestuurdersaansprakelijkheid bij ondernemingen, 1 juni 2018 te Amsterdam, 6 PO NOvA, €375,- (incl. lunch en lesmateriaal), Prof. Mr. J.B. Wezeman |in voorbereiding

Actualiteiten Personenvennootschappen, NV en BV, 12 juli 2018 te Amsterdam, 6 PE KNB, 6 PO NOvA, €399,- (incl. lunch en lesmateriaal), Prof. Mr. C.A. Schwarz |in voorbereiding

Verdiepingscursus Strafrecht en Strafvordering voor advocaten, 8 september 2018 te Rotterdam, 8 PO NOvA, €425,- (incl. lunch en lesmateriaal), Mr. E.J. Hofstee & Mr. C. Dekker |in voorbereiding

Privaatrechtelijke aspecten van onroerend goed: koop, erfpacht, opstal en appartemenstrechten, 5 oktober 2018 te Amsterdam, 6 PE KNB, 6 PO NOvA, €375,- (incl. lunch en lesmateriaal), Prof. Mr. A.A. van Velten, Mr. J.J. Dammingh & Mr. F.J. Vonck |in voorbereiding

Governence, machtsverdeling en toezicht bij rechtspersonen29 november 2018 te Amsterdam, 6 PE KNB, 6 PO NOvA, €399,- (incl. lunch en lesmateriaal), Prof. Mr. C.A. Schwarz |in voorbereiding

Actualiteitencursus Arbeidsrecht, 13 december 2018, 6 PO NOvA, €399,- (incl. lunch en lesmateriaal), Prof. Mr. A.R. Houweling |in voorbereiding

| algemene voorwaarden | klachtenregeling | disclaimer | privacy en cookiebeleid |